Mon - Fri : 08:00 am - 4:00 pm
cvc@cvcnigeria.org
0814 624 8424

University Details


is the VC of Zamfara State University

Zamfara State University founded in 2018
For more detail visit Zamfara State University